RISWAT

Rishkwat Ko Pakrain Kidher Ja Rahi Hai

watan Aziz mein rishwat satani o bud unwani intahaa ko poanch chuki hai aur halaat aik azeem bigaar ka naqsha paish kar rahay hain. rishwat Khor bdanwan hakoomati ehalkaron neh zulm ki hadd taq baladasti qaim kar li hai aur apna tasallut qaim kar liya hai woh qehar o gazabb …

Read More »